პასუხისმგებლობაზე უარის თქმა WEBMONEY-ის მხრიდან

შემოთავაზებული საქონლის და მომსახურების გაწევა არ არის იმისათვის, ინდივიდუალური ან საწარმოს მოქმედი WebMoney Transfer System. ჩვენ დამოუკიდებელი საწარმო უზრუნველყოფს მომსახურებას და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების უფლებით შესახებ ფასების და შეთავაზებები. Enterprises, მოქმედი WebMoney Transfer System, არ მიიღოს ნებისმიერი საფასურის ან სხვა ანაზღაურების მონაწილეობის მომსახურება და არ აგებს ჩვენი საქმიანობა.
აკრედიტაციის მიერ შესრულებული WebMoney Transfer მხოლოდ დავადასტურო ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია და ვინაობის. ეს არის შესრულებული ჩვენი ნება და არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არანაირად უკავშირდება გაყიდვების მიერ ჩატარებული WebMoney სისტემის ოპერატორები.
http://www.wmtransfer.com/eng/cooperation/legal/syagreement1.shtml